ADWISE RoadMap

ADWISE RoadMap / Gantt pro Microsoft Power BI

Nejflexibilnější, nejpřehlednější a Power BI certifikovaná vizuální komponenta pro zobrazení plánů, harmonogramů a roadmap. Srozumitelně znázorní plány vašich projektů, produktů, kampaní, nebo čehokoliv dalšího, co plánujete v čase. Odprezentujete s ní jak etapy, tak i klíčové milníky. Vše na jedné, přehledné stránce. Nezáleží na tom, jak dlouhé období potřebujete zobrazit, nebo co chcete zvýraznit. Téměř stovka parametrů přizpůsobí graf Vašim prezentačním potřebám a firemnímu dizajnu.

Nyní k dispozici verze 3.0 s novými funkcemi - přiblížení/skrolování, stromová/tabulková hierarchie, skupina/podskupina, doplňkový sloupec, plány, časový interval hodiny a mnoho nových možností formátování tak, aby vaše roadmapy vypadaly přitažlivě a byly jednoduše použitelné pro uživatele ...

Komponenta vychází z dlouholetých zkušeností konzultantů, kteří vytvářeli nespočet manažerských a analytických reportů pro společnosti všech velikostí. Je vytvořena proto, aby zobrazení vašich časových plánů v PowerBI obstálo i před nejnáročnějším publikem.

Využití

Reporting projektů a úkolů

Platforma

Microsoft Power BI

Certifikace Microsoft

Certifikováno

Ke stažení

Verze 3.0 | AppSource link

Příklady

RoadMapa (.pbix) | Vzorová data (.xlsx)

Podpora

FAQs | Nápověda | Obchodní a licenční podmínky | ChangeLog (EN)

Případová studie

Project Management Office

Etapy a milníky vystihující situaci

Necháte si zobrazit pouze etapy, nebo ukážete i milníky? Chcete vidět etapy seskupené? Potřebujete barevně odlišit skupiny etap? Kategorie etap? Stavy etap? Nastavení to umožňuje. Komponenta podporuje nastavení barev pro desítky kategorií etap i milníků, 5 různých tvarů milníků, 5 škál pro barevné odlišení stavů etap a 5 pro stavy milníků. Zvýrazněte to, co je pro Vás důležité říct.

Další konfigurační možnosti: zobrazení / skrytí názvů skupin, formátování popisků skupin, nastavení dělících čar pro skupiny, šířka pruhů etap, zobrazení/skrytí názvu etapy, formát a velikost písma, barva písma, zobrazení/skrytí detailního popisu etapy, automatické ošetření přetékání textu, nastavení tvarů pro milníky (kosočtverec, čtverec, trojúhelník, kruh), barevné formátování milníku, formát textu milníku, zobrazení / skrytí a umístění datumu u milníku, zobrazení /skrytí textové oblasti umožňující zobrazit dlouhé texty, umístěná pod grafem

Dvě časové osy = kontext i detail podle vašeho měřítka

Je vaše časové období kratší? Možná Vám bude stačit 1 časová osa. Chcete zobrazit detailnější intervaly v kontextu delšího období? Ukažte osy 2. Jejich umístění je čistě na Vás. Popisky os lze zobrazit na hranicích intervalů, nebo uprostřed, mezi hranicemi sousedících intervalů.
Je potřeba, aby graf začínal na začátku a končil na konci kvartálu? Roku? Týdne? Nastavte si zaokrouhlení osy a bude tomu tak. Podporované intervaly: den, týden, měsíc, kvartál, rok

Další konfigurační možnosti: zobrazení / skrytí os, umístění os, velikost intervalu hlavní osy, velikost intervalu vedlejší osy, jednotka zobrazení u hlavní osy, jednotka u vedlejší osy, zobrazení / skrytí „gridlines“ čar

Ukažte, kde jste dnes a kde chcete být za měsíc

Reportujete projekt, u kterého chcete říct, kde jsme dnes? Zobrazte na grafu čáru „dnešek“. Dejte jí svůj styl a popisek a všichni budou vědět. Navíc, podobnou čáru lze znázornit pro jeden další libovolný datum v grafu. S její pomocí znázorníte, třeba to, kde chcete být za měsíc.

Další konfigurační možnosti: zobrazení / skrytí, barva a styl čáry (plná, čárkovaná, tečkovaná), formát a velikost písma, zobrazený text, pozice textu (nalevo, napravo od čáry)

Formátování dle Vašich představ

Typ, velikost, váha a zkosení písma jsou nastavitelné pro všechny prvky. Pro vybrané prvky lze nastavit i barvu písma. Díky tomu přizpůsobíte roadmapu Vaší firemní identitě.

Publikovanou roadmapu lze sdílet online, zobrazit v mobilních zařízeních, případně integrovat do MS Teams pro spolupráci virtuálních týmů.

Pokud byste chtěli využít služby nastavení roadmapy, nebo Vám nějaké nastavení chybělo, nebo pokud byste potřebovali speciální, korporátní verzi komponenty pro Vaší společnost, neváhejte nás kontaktovat na visuals@adwise.cz .

Cenové plány

Po dobu 30 dnů máte možnost vyzkoušet si komponentu zdarma s plnou funkčností. Poté platíte pouze za licence pro vybraný počet designérů - tvůrců reportů. Uživatelé, kteří si report zobrazují, žádné další licence nepotřebují.

Live Web Demo

Podívejte se na ukázkový report přímo na našich stránkách bez nutnosti zadávání čehokoliv.

Zkušební verze

Naší komponentu je možné vyzkoušet zdarma na jeden měsíc. Pro zkušební verzi postačí uvést emailovou adresu.

Předplatné licence Enterprise

Individuální nabídky pro korporátní klienty pro využití v rámci MS Power BI Pro / Premium / Report Server / Embedded. Kontaktujte naší společnost a obdržíte náš cenový návrh.