PROCESNÍ OPTIMALIZACE

  • Klient finanční instituce / Odvětví finanční služby
Procesy stále aktuální téma

Problematice zlepšování procesů se věnujeme již téměř 20 let. V naší dlouholeté praxi se nám podařilo zrychlit, zjednodušit, zefektivnit, automatizovat a zkvalitnit mnoho podnikových procesů. Osvojili jsme si řadu praktických i metodických přístupů jak procesy mapovat, měřit, vyhodnocovat a zlepšovat. Témata v procesním řízení se neustále vývíjejí a mění, procesy však stále zůstávají v popředí zájmu managementu.

Jako vaše procesní kancelář

Zkušený tým, racionální metodika, moderní technologie, znalost odvětví a zvládnuté postupy tvoří ucelený servis pro zlepšování procesů. Řada našich významných klientů kombinuje vlastní interní zdroje s našimi kapacity procesních analytiků, konzultantů a projektových vedoucích.

Digitální procesy a platformy

Jednou z oblastí kde vždy dosahujeme zlepšení je úspora manuální činností. Omezujeme činnosti bez přidané hodnoty, zjednodušujeme procesy a automatizujeme aktivity, které není nutné realizovat manuálně. Lidé mohou své kapacity věnovat práci s přidanou hodnotou. Náš tým je schopen zvládnout proces analyzovat, připravit návrh zlepšení a zrealizovat implementaci. Pro digitalizaci procesů využíváme BPM (business process management) platformy, které umožňují rychle vytváře a integrovat procesní aplikace.

Inovační potenciál procesů

Nejsme pouze technokrati. Víme, že za procesy stojí lidé. Vždy existuje potenciál procesy zlepšovat, vždy mají řadu nápadů a myšlenek lidé, které jsou za procesy odpovědní. Součástí řízení procesů by měl být i program zlepšování, který podporuje inovační iniciativy zaměstnanců. Pracujeme a rozvíjíme s náměty zevnitř organizace, podporujeme schopnost procesy inovovat kontinuálně.