PROCESNÍ OPTIMALIZACE

  • Klient finanční instituce / Odvětví finanční služby
Procesy stále aktuální téma

Problematice zlepšování procesů se věnujeme již téměř 20 let. V naší dlouholeté praxi se nám podařilo zrychlit, zjednodušit, zefektivnit, automatizovat a zkvalitnit mnoho podnikových procesů. Osvojili jsme si řadu praktických i metodických přístupů, jak procesy mapovat, měřit, vyhodnocovat a zlepšovat. Témata v procesním řízení se neustále vyvíjí a mění, procesy však stále zůstávají v popředí zájmu managementu.

Jako vaše procesní kancelář

Zkušený tým, racionální metodika, moderní technologie, znalost odvětví a zvládnuté postupy tvoří ucelený servis pro zlepšování procesů. Řada našich významných klientů kombinuje vlastní interní zdroje s kapacitami našich procesních analytiků, konzultantů a projektových vedoucích.

Digitální procesy a platformy

Jednou z oblastí, kde vždy dosahujeme zlepšení je úspora manuálních činností. Omezujeme činnosti bez přidané hodnoty, zjednodušujeme procesy a automatizujeme aktivity, které není nutné realizovat manuálně. Lidé mohou své kapacity věnovat práci s přidanou hodnotou. Náš tým je schopen zvládnout proces analyzovat, připravit návrh zlepšení a zrealizovat jeho implementaci. Pro digitalizaci procesů využíváme BPM (business process management) platformy, které umožňují rychle vytvářet a integrovat procesní aplikace.

Inovační potenciál procesů

Nejsme pouze technokrati. Víme, že za procesy stojí lidé. Vždy existuje potenciál procesy zlepšovat. Lidé, kteří jsou za procesy zodpovědní přináší do procesů řadu nápadů a podnětů. Součástí řízení procesů by podle nás měl být i program zlepšování, který podporuje inovační iniciativy zaměstnanců. Pracujeme s těmito náměty a rozvíjíme je zevnitř organizace, podporujeme schopnost procesy inovovat kontinuálně.