PROGRAMOVÉ ŘÍZENÍ A KOMPLEXITA

  • Klient přední OEM / Odvětví automobilový průmysl
Komplexita organizací

V řadě odvětví dochází k významným technologickým změnám, které znamenají souběh tradičních a nových konceptů. Rozvoj nových trhů, rozmanitost preferencí zákazníků i nové legislativní požadavky spolu s tím tlačí na různorodost produktové nabídky. Ta se následně odráží ve složitosti organizace, jejích procesů a informačních systémů.

Jak řídíme komplexitu

V rámci řízení komplexity se zaměřujeme na optimalizaci projektového a produktového portfolia s cílem zvýšení výnosnosti investic a akcionářské hodnoty. Vedle systémového odstranění málo výkonných složek portfolia a zvýšení podílu rentabilnějších složek se věnujeme hledání nových zdrojů ziskovosti. Zohledňujeme přitom efekty napříč životním cyklem produktu.

Využíváme Business Intelligence

Účinně integrujeme byznysové potřeby podél hodnotového řetězce s existujícími zdroji (lidský kapitál, procesy, informační systémy). Víme, že slabá místa vznikají často na rozhraních úkolů a odpovědností, proto fungujeme jako spojovací článek. Nevyhovující procesy a systémy narovnáme. Máme zkušenosti v multidisciplinárních a multikulturních prostředích na různých úrovních vedení. Naše expertíza v oblasti Business Intelligence podpoří vaše rozhodování na bázi tvrdých dat.

Poskytneme vám komplexní podporu

Nabízíme kompletní spektrum manažerských služeb od plnohodnotného programového a projektového řízení, přes operativní interní podporu až po metodické vedení, školení či individuální koučink. Rostoucí komplexita je pro nás přirozená vlastnost organizací, pomůžeme vám ji využít ve prospěch vašeho byznysu.