MOBILNÍ MANAŽERSKÝ REPORTING

  • Klient přední OEM / Odvětví automobilový průmysl
Mobilita patří mezi priority

Rostoucí penetrace mobilních zařízení a úroveň jejich využití má významný dopad i na oblast reportingu (Business Intelligence). Mezi priority IT investic už několik let patří mobilita a analytika. Manažeři požadují aktuální, hodnověrné a uživatelsky přívětivé reporty a analýzy snadno dostupné v telefonech, tabletech i laptopech.

Zajistíme tvorbu a dodávku reportů na Váš iPad

Každý report a dashboard je pro nás produkt. Postupujeme rychle a pružně, od zmapování datových zdrojů, datové integrace, návrhu designu reportů až k jejich nasazení.

Jsme pionýři v mobilním reportingu

Již v roce 2012 jsme zahájili projekty v oblasti mobilního reportingu. Několik let jsme pracovali na řízení vývoje mobilních dashboardů, analýz a reportů. Rovněž jsme aktivně participovali na projektu zlepšování mobilní BI platformy SAP Business Objects.

Agilita jako disciplína

Agilní techniky řízení projektu a vývoje kombinujeme s designovými principy řízení. Minimalizujeme pracnost na straně klienta, využíváme koncepty proveditelnosti, prototypujeme, ověřujeme technickou realizovatelnost a důsledně testujeme.