AI Consulting

  • Klient přední OEM / Odvětví automobilový průmysl
Vytvoříme řešení šité na míru

Pokud chcete vyzkoušet, jak můžete umělou inteligenci ve vaší firmě využít a jakým způsobem může být ve vašem konkrétním případě prospěšná, není potřeba investovat rozsáhlé finanční prostředky do drahých platforem od velkých poskytovatelů. Lepší je postupovat sekvenčně. Náš přístup spočívá v pečlivém poznání potřeb zákazníka, což zvyšuje využitelnost a efekt konečných výstupů. Na začátku vždy vytváříme makety a prototypy, abychom rychle ověřili efekt, který nasazení umělé inteligence v konkrétní oblasti přináší. Potom řešení řízeným způsobem rozšiřujeme a integrujeme do vašich stávajících procesů a systémů, přičemž nakonec navrhneme a sestavíme účelné výstupy, jako jsou interaktivní sestavy BI nebo webové aplikace.

Pomůžeme vám využít umělou inteligenci v každodenní praxi

Disponujeme zkušeným týmem, který dokáže navrhnout a implementovat umělou inteligenci v prostředí vaší firmy. Tým se skládá z projektových manažerů, datových architektů, procesních analytiků, organizačních expertů, datových inženýrů a vývojářů, takže jsme schopni s vámi spolupracovat na celém procesu od návrhu až po využití nástrojů umělé inteligence ve vaší provozní praxi. Naši experti vždy úzce spolupracují s vašimi manažery, IT experty a dalšími odborníky, abychom společně dokázali definovat hlavní cíle, kterých chcete zavedením umělé inteligence dosáhnout, identifikovali oblasti, které slibují největší potenciál při využití umělé inteligence, minimalizovali možná rizika a omezení a zajistili hladký průběh projektu.

Najdeme oblast s nejvyšším potenciálem využití

V současné době existují v každé společnosti data, která lze při využití umělé inteligence proměnit v užitečné poznatky a fakta využitelná při řízení společnosti a jejím každodenním provozu. Jde například o velké množství textových dat (např. e-maily, smlouvy, zpětná vazba od zákazníků), která mohou být automaticky katalogizována, zpracována a vytěžena za účelem získání informací pro rozhodování majitelů a manažerů, také můžete být výrobní společností, která využije umělé inteligence k pokročilé defektoskopii produktů, logistice a výrobní kontrole. Nástroje umělé inteligence a strojového učení můžete také využít při analýze a třídění nestrukturovaných obchodních či provozních dat, která pak použijete například pro detekci anomálií ve výrobním procesu. Také si lze představit e-shop, který potřebuje podpořit prodej zpřesněním nabídek na míru zákazníkům a chce vytvořit a využít chytrý systém doporučování produktů. Oblastí použití, kde umělá inteligence přináší zjednodušení a automatizaci řízení a podporu správného rozhodování je celá řada. Společně s vámi najdeme oblast s nejvyšším potenciálem, kde lze nástroje umělé inteligence využít a vytvořit přínosné řešení pro vaši specifickou situaci.

Umělá inteligence neznamená jen zpracovávání velkých objemů dat

Nástroje umělé inteligence se nemusí využívat jen pro řešení velkých datových problémů. Vzhledem k tomu, že strukturovaná data nejsou vždy k dispozici, a manuální katalogizace vyžaduje zvýšené náklady, zaměřili jsme se v dřívějších projektech na dodání hodnotných řešení založených na algoritmech, které byly trénovány na pouhých několika stovkách katalogizovaných příkladů. Tímto způsobem je možné rychle využít efektů umělé inteligence a strojového učení, aniž by bylo potřeba rozsáhlých implementačně – analytických činností. Je totiž vhodnější najít efektivní formy spolupráce mezi člověkem a strojem, které umožní vaší organizaci zavádět nástroje umělé inteligence rychle pod lidským dohledem a postupně nechat algoritmus fungovat samostatně.