DIGITALIZACE ÚVĚROVÉHO PROCESU

  • Klient finanční instituce / Odvětví finanční služby
End2end digitalizace

Digitalizační iniciativy a projekty prostupují všemi procesy v bance, pojišťovně nebo stavební spořitelně. Od zlepšování klientských systémů a interakce se zákazníkem se pozornost přesouvá k celistvému konceptu digitalizace produktů a procesů.

Realizace projektu digitalizace

Jedním z kritických faktorů úspěchu projektu digitalizace je řízení realizace vývoje/dodávky požadavků businessu. Naše procesní znalost a orientace nám umožňuje účinně koordinovat, prioritizovat, kontrolovat a směřovat vývojové práce tak, aby naplnily požadované zadání klienta. Jsme efektivním článkem rozhraní mezi businessem a IT týmem.

Koncept digitalizace procesu

Náš tým složený z procesně zaměřených konzultantů, projektových manažerů, analytiků a IT architektů má zkušenosti s přípravou kompletního konceptu digitalizace finančních procesů. Součásti přípravy konceptu je inovace produktu, kalkulace business case, hrubý návrh optimalizovaného a automatizovaného end2end procesu, cílová architektura a vyhodnocení dopadů na jednotlivé systémy. Nedílnou součástí je rovněž posouzení compliance a právních dopadů navrženého řešení.