PROCESNÍ PODNIKOVÉ APLIKACE

  • Klient přední OEM / Odvětví automobilový průmysl, finanční služby
Platforma znamená méně kódování

Mezi progresivní směry IT patří využití technologických platforem, které umožňují vytvářet podnikové aplikace rychle a s minimalizací vlastního vývoje nebo náročné tvorby kódu. Platformy nabízí rovněž standardní funkcionality jako zabezpečení, správu uživatelů, integrační rozhraní, automatizovanou tvorbu formulářů a datových modelů a další systémové funkce.

Integrovaný end2end tým

Štíhlý tým složený z konzultanta a vývojáře minimalizuje vše, co není spojeno se samotnou tvorbou aplikace a dodávkou funkcí. Aplikace vzniká prototypováním nad skutečnými procesy, většina požadavků je realizována pod rukama vývojářů téměř okamžitě, a to v interakci se zákazníky.

Řídíme se pravidlem 80/20

20 procent klíčových funkcí naplňuje 80 procent potřeb a požadavků zákazníka. Na tyto klíčové funkce se v první fázi soustředíme. Konzultant rozumí procesům a věcné oblasti vývoje, není potřeba obsáhlá specifikace, která spotřebovává zdroje i čas byznysu a zákazníka.